Keo Tạo Bóng

Đặt sản phẩm    Chú ý: - Thông số kỹ thuật và màu sắc bột màu được trình bày với mục đích tham khảo, các chỉ số này sẽ không được dùng để đại diện hoặc thể hiện sự đảm bảo tuyệt đối nào về việc tương thích, sự thực hiện hoặc sự chính xác của sản phẩm đối với bất kỳ cách sử dụng hoặc ứng dụng cụ thể nào. - Sự thay đổi hoặc chênh lệch đáng kể có thể xảy ra giữa kết quả thí nghiệm và kết quả đạt được trong sử dụng thực tế. Chúng tôi khuyến khích khách hàng thử nghiệm sản phẩm ứng dụng cụ thể dưới điều kiện mong đợi trong quá trình dùng.

    Doanh Nghiệp Tư Nhân Bột Màu Hồng Hà được thành lập năm 1986, với hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển trong sản xuất các sản phẩm bột màu oxit sắt ứng dụng trong ngành công nghiệp xây dựng và sơn phủ. Tất cả các sản phẩm đều được thông qua kiểm tra quản lý chất lượng nghiêm ngặt từ những đơn vị kiểm định uy tín lớn và cùng với khả năng cung ứng sản xuất quy mô lớn, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về sắc màu, chất lượng và số lượng.

    Category: